62

Sep 26, 2017 @ 15:55

Tikas Pinas

By: Gary C. Alejano

Para sa aking unang lathala sa kolum na ito, nais ko sanang magsulat ng mas personal na pagbabahagi sa mga mambabasa.

Bago tayo dumako sa mga mabibigat at maiinit na talakayin ay magpakilanlanan muna tayo.

Ako ay produkto ng Philippine Military Academy. Sa loob ng PMA, lubos na naitanim sa aking isip at puso ang Honor Code: “We, the cadets, do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us those who do”.

Ito ay dinala ko paglabas at ginamit na gabay habang nagsisilbi sa bayan bilang miyembro ng AFP.

Ang paniniwalang ito ang nagtulak sa akin, kasama ng mga kapwa ko sundalo, upang magprotesta at tumayo laban sa kurapsyon sa loob ng militar at sa gobyerno noong panahon ni GMA.

Sa paglibot namin sa iba’t ibang parte ng bansa habang ginagampanan ang tungkulin bilang sundalo, doon namin nasaksihan kung paano pagsinungalingan, dayain at pagnakawan ang taumbayan ng gobyernong dapat ay naglilingkod nang tapat.

Ngayon, sa aking mga laban bilang kongresista, ito pa rin ang aking pinanghahawakan.

Bilang isang public servant, mas idinidikdik ko sa aking sarili ang prinsipyong, huwag magsinungaling, mandaya, magnakaw at kunsintihin ang mga gumagawa nito.

Lalo ngayon na nagkalat ang kasinungalingan, pandaraya ng katotohanan at pagnanakaw sa bayan. Gayundin ang hayagang pagkunsinti ng ilang mga opisyal ng gobyerno sa mga gawaing ito.

May mapupulot na aral ang lahat sa mga katagang, “Do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us those who do”.

Para sa mga kabataan, ang mga salitang ito ang huhubog sa inyong karakter. Kayo ang susunod na magdidikta ng patutunguhan ng ating bayan.

Maaaring ang nasasaksihan niyo ngayon ay mga patayan kung saan maging ang kabataan ay hindi ligtas. Pero hindi ibig sabihin nito ay hahayaan niyong ganito pa rin ang dadatnan sa kinabukasan.

Para sa mga magulang, siguradong ito rin ang hangad ninyo para sa inyong mga anak. Isang lipunan na tunay na may pagbabago at tunay na ligtas. Hindi isang lipunang pumapatay ng mga pangarap.

Bigyan natin ang ating mga anak ng daan para makamit ang lipunang hangad natin para sa kanila.

Hindi kailangan nga ating mga anak ng kung sino mang sikat na tao bilang ehemplo. Tayo mismong mga magulang ang magsilbing ehemplo.

Hindi nagsisinungaling, hindi nandadaya, hindi nagnanakaw, at lalong hindi kukunsintihin ang mga gumagawa ng taliwas sa mga ito.

Sa mga susunod kong lathala at mga usaping ating tatalakayin, makakaasa kayong ito ang dadalhin ko sa kolum na ito. Dahil dala-dala ang prinsipyong ito, hindi tayo matatakot na punahin at labanan ang mali dahil alam nating tayo ay laging nasa panig ng katotohanan.

Kaya nga, Tikas Pinas. Tumayo, pumanig, lumaban, para sa Pilipinas.

Makibahagi: Ano ang masasabi mo sa balita na ito?