Face mask na gawang Taytay, Rizal binida ng mga mananahi

Dahil sa kakapusan ng mga face mask, naisipan ng Taytay local government na isulong ang pagpapatahi ng mga washable face mask para mapunan ang kakulangan ng face mask na magagamit bilang isa sa panlaban sa coronavirus disease (COVID-19).