Vhong dinala ang mall sa bahay

Kung para sa kababaihan ay mayroong dream walk-in closet na puno ng luxury brand na damit, mukhang may bagong set na standard ngayon sa kalalakihan dahil sa recent vlog ng Mr. Suave na si Vhong Navarro.