UP naglunsad ng COVID-19 symptom checker

May ginawang web page ang Unibersidad ng Pilipinas (UP) para sa mga taong ayaw pumunta ng ospital ngunit gustong magpakonsulta tungkol sa nararanasang sintomas ng COVID-19,