Pagreserba ng face mask gawing batas – Gordon

Kailangan na umanong bumalangkas na isang batas na mag-aatas sa gobyerbo na mag-stock ng face mask at iba pang protective equipment at mga medical supply nang sa gayon ay maging handa sa pagdating ng epidemiya kagaya ng COVID-19, ayon kay Senador Richard Gordon.