Gasol rarampa sa ika-5 Olympics

Hindi pa tapos ang misyon ni Pau Gasol ng Spain, asam ang panlima niyang sunod na paglalaro sa 32nd Sumkmer Olympic Games 2021 sa Tokyo, Japan kahit edad 41-anyos na.