Hindi na bago! Gabriela nabanas sa MWSS, Manila Water

Hindi na bago! Gabriela nabanas sa MWSS, Manila Water

Sama-samang kinalampag ng Gabriela at iba pang mga sektor na pawang mga misis ng tahanana gamit ang mga balde, tabo at galon na walang laman ang pamunuan ng Manila Water at Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) sa pagkawala ng tubig sa lahat ng lugar na sineserbisyuhan ng mga ito.