Mga doktor sa SoKor nag-walkout

Inatasan ng pamahalaan ng South Korea ang mga doktor, kabilang ang mga intern sa Seoul na bumalik na sa kanilang trabaho matapos nilang simulan kahapon ang tatlong araw na strike bilang protesta sa ilang proposal ng pamahalaan, kabilang ang pagdadagdag ng bilang ng doktor na tutugon sa health crises tulad ng coronavirus.