Buwisan ang plastic, coal at iba pa

Patuloy na tinatalakay sa Senado ang panukalang tax reform bill ng Duterte administration na naglalayong makakolekta ng mas malaking halaga upang ipondo sa mga proyekto ng pamahalaan.