Mason grinipuhan sa tagiliran ng obrero

Naliligo sa sariling dugo at patay na ang isang mason ng magisnan ng kanyang kasamahang obrero sa loob ng kanilang pinagtatrabahuhang construction site sa Quezon City.