magdalo-gary-alejano

A good leader is a good listener

Iisa lang ang mensahe ng ating Pangulo sa pagsibak niya kay Dangerous Drug Board (DBB) Chairman Dionisio Santiago: huwag siyang kokontrahin dahil siguradong sisibakin ka niya sa pwesto. Ito ay kahit pa tama, may basehan, at merito ang iyong opinyon.