20 kompanya sa Subic Freeport maninibak

Hindi bababa sa 20 mga kumpanya sa Subic Bay Freeport ang nagpatupad ng mga hakbang sa retrenchment o pagtanggal ng mga empleyado na nakakaapekto sa humigit kumulang sa 3,500 manggagawa dahil sa problemang pinansiyal dulot ng coronavirus pandemic.