Laban ni Joramie

Patuloy ang pagsasakripisyo ng ating mga kababayan, kaya dapat patuloy din ang laban nating lahat sa pang-aapi.