Gusali ng Manila Times nasunog

Muntik nang matupok ang mga diyaryo nang isang printing establishment kung hindi napigilang kumalat ang apoy na nagsimula sa ikalawang palapag nito.