Balut, durian tampok sa museum sa Sweden

Pang-world class. ‘Yan tayong mga Pinoy, mapatalento sa kantahan, sayawan, aktingan ‘di tayo pahuhuli. Ngayon maging mga pagkaing Pinoy ay bumibida na rin maging sa labas ng bansa.