Gordon umatras sa pagpresinta ng PhilHealth report

Ipinagpaliban ni Senate Blue Ribbon Committee chairperson Richard Gordon ang nakatakda sana niyang presentasyon ng finding ng komite sa alegasyon ng korapsyon sa PhilHealth mula sa kanilang imbestigasyon noong 2019.