Paano magiging ligtas sa mga concert

Ang mga concert ang isa sa pinakamasayang karanasan mapa-bata man o young at heart, ngunit kasabay ng kasiyahan ay pagsasaalang-alang ng personal na seguridad.