pepsi

Mga manggagawa ng Pepsi, pamilya ang turingan sa isa’t isa

Para sa mga manggagawa, buong buhay nila ay inilalaan sa pabrika. Walong oras na pagtratrabaho, pamilya na nga ang turing ng mga manggagawang Pilipino sa kapwa obrero lalo na yaong mga nagtratrabaho sa Pepsi Cola Products Philippines Incorporated (PCPPI) sa siyudad ng Muntinlupa.