Chooks-to-Go sinuportahan ang mga PID

Nagkasundo ang Chooks-To-Go ng Bounty Agro Ventures Inc. (BAVI) at Special Olympics Asia Pacific para palakasin ang suporta at kaalaman tungkol sa mga people with intellectual disabilities (PID).