Con-ass, target i-convene sa Enero

Isusumite na ng House committee on constitutional amendments sa rules committee ngayong Disyembre ang final draft ng federal Constitution na ipapalit sa 1987 constitution.