Japan nagbigay ng mga bagong kagamitan sa Philippine Coast Guard

Ipinakita ng Philippine Coast Guard ang kanilang mga bagong kagamitan na ibinigay ng bansang Japan na mamagamit sa kanilang operasyon kontra terorista gaya ng portable x-ray at 15-m terrorist boat kasabay ng hand-over ceremony sa PCG Headquarters Port Area Manila.