Pasay, nakaalerto 24-oras laban sa COVID-19

Nasa 24-oras na nakaalerto ang pamunuan ng Pasay City para ma-monitor ang mga may sakit, kasabay ng paghikayat sa mga ito na boluntaryong sumailalim sa pagsusuri sakaling makaranas ng mga sintomas na tulad ng pag-ubo, pagbahing, lagnat, panlalata at pangangapos ng paghinga.