Gatchalian: Mga abusadong kolektor ng utang, ikulong!

Muling binalaan ni Senador Win Gatchalian ang mga financial service provider, kasama na dito ang online lending platform, laban sa kanilang mapang-abusong pamamaraan ng pangongolekta ng utang sa atrasadong bayad ng mga kliyente at sinabing itataguyod niya ang pagsasabatas ng parusang pagpapakulong sa ganitong mga gawain.