Pilipinas kabilang sa mga emoterang bansa

Lumitaw sa isang pag-aaral na kabilang ang Pilipinas sa 12 bansang pinaka-emosyonal sa buong daigdig o “world’s most emotional countries” noong nakaraang taon.