Sarah Elago nagpaikli ng buhok para sa nanay, kanser

Para suportahan ang organisasyon ng kanyang nanay na para sa mga survivor ng kanser sa suso, nagpagupit si Kabataan Party-list Representative Sarah Elago ng buhok sa araw ng kaarawan ng kanyang nanay, Agosto 29.