3 cosmetic products, pinagbabawal ng FDA

Nagbabala ang Food and Drugs Administration (FDA) laban sa pagbili at paggamit ng mga cosmetic product na natuklasang naglalaman ng mataas na antas ng mercury.