Jose Mari Chan swak sa NBA 2K20

ISANG araw na lang ay ‘ber-months’ na, sinalang ng isang FB netizen si singer-songwriter Jose Mari Chan sa basketball game sa NBA 2K20.