Kisses Delavin hindi susuko sa korona

Nangako si Kisses Delavin na ipagpapatuloy niya ang pagsabak sa beauty pageant hanggang sa masungkit niya ang kanyang big dream – ang Miss Universe crown.