Michelle girl ang unang baby

BABY girl ang unang anak nina Michelle Madrigal at ng boyfriend na si Troy Woolfolk, na pinangalanan nilang Anika Austin. Nanganak nga si Michelle sa Amerika last Oct. 20.