Dennis Uy-Shell deal sa Malampaya rerepasuhin

Magsisimula na ulit ang Philippine Competition Commission (PCC) na magbusisi ng mga tinatawag na merger and acquisition (M&A) dahil nag-expire na ang moratorium sa pagrepaso ng mga ito sa ilalim ng Bayanihan 2.