Uso ang fake news

Naloko na ang masisigasig na tagasubaybay ng mga bangayan sa pulitika, lalo na sa usapin ng umano’y tagong yaman ni Pangulong Rodrigo Duterte.