Marikina puspusan ang aksyon vs COVID-19

“Sama-sama, tulong-tulong tayo rito. Buong komunidad ay pangangalagaan upang hindi magkaroon ng transmission,” ito ang ibinigay na mensahe ni Marikina Mayor Marcy Teodoro.