Kadiwa market dinumog sa Elliptical Road

Nagkaroon ng mahabang pila ng sasakyan sa Elliptical Road at dumagsa ang mamimili na naghihintay para makabili ng murang gulay at prutas sa harap ng Agricultural Training Institute sa Quezon City.