Mas madaming tubig, samo ng MWSS

Hiniling ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System sa National Water Resources Board na dagdagan ang alokasyon ng tubig habang inaawat pa ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa.