Mga prutas na mabisa sa hindi makadumi

Alam n’yo bang kailangan ng isang tao na nagbabawas ng dumi sa araw-araw, kailangang mailabas ito upang hindi magkasakit at mailabas na rin ang mga sobrang nakain sa buong araw at lalo na ngayong holiday season.


Iba’t ibang sawsawan, masama sa katawan?

Iba’t ibang klase ng sawsawan mayroon ang mga Pinoy. Mahilig ka bang gumamit ng sawsawan sa tuwing ikaw ay kakain? Gusto mo bang malaman kung anong sawsawan ang mabuti sa ating katawan at ano naman ang masama?