Central Luzon State U gumawa ng nano alcohol

Bilang tugon sa kakulangan ng alcohol at face mask dulot ng pandemic COVID-19, gumawa ang Central Luzon State University (CLSU) sa Nueva Ecija ng local ethanol at hand sanitizer gamit ang nanotechnology.