Tanggapin ang komunyon sa kamay – CBCP

Maliban sa paghahawak-kamay kapag umaawit ng “Ama Namin”, ipinayo ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) na huwag na munang magpasubo ng ostiya sa misa kundi maglahad ng mga palad para dito ilagay ang “banal na tinapay” saka isubo sa sarili.