Khalid bibisita sa Manila sa 2020

Khalid bibisita sa Manila sa 2020

Khalid fans, simulan nang mag-ipon para hindi “Young Dumb & Broke” sa pagdating ng American singer-songwriter sa Manila this 2020.