Hawi boy ni Cayetano nainis sa media

Aburidong Bases and Conversion Development Authority (BCDA) President Vince Dizon ang humarap sa press conference para talakayin ang 75 flagship project sa Build, Build, Build program.