COVID survivor 3.1M na

Lampas 3.18 milyon na ang mga indibidwal na gumaling sa coronavirus disease 2019 sa buong daigdig.