risa-hontiveros-kolumn

Irespeto ang mga kababaihan

Hindi dapat ginagawang biro ang usapin ng paggalang sa mga kababaihan. Ilang dekadang ipinaglaban ng mga kababaihan ang ating karapatan upang marinig ang kanilang boses at maapruba ang mga importanteng batas na nagpoprotekta sa kanila laban sa iba’t ibang uri ng diskriminasyon sa lipunan.