Jio Jalalon tipid sa gupit

Mas pinili ni Magnolia guard Jio Jalalon na kay kuyang barbero magpatabas kaysa sa mga mamahaling salon.