Cognac siniksik sa bag

Isang lalaki ang idinetine sa Imus City Custodial Center nang mabisto ang pagtago nito ng mamahaling anak sa Cavite.