strike-revilla

BORA-ot

Napakaganda ng Pilipinas. Mayaman ang ating kalikasan at maraming pasyalan at bakasyunan. Isa rito ang Boracay.