tnt_hontiveros

Hindi Kailangang Magtiis Ng Mga May Hepatitis

Bilang parte ng aking trabaho sa Senado ay naipanukala ko ang Senate Bill No. 1520 (An Act Instituting A Policy on Bloodborne Viral Hepatitis Testing and Screening). Naglalayon ito na maibsan ang diskriminasyon ng mga taong may hepatitis. Hindi sila pwedeng basta-basta tanggalin sa trabaho dahil dito.