Pinay nasa front page ng New York Times

Kasama sa listahan ng 1,000 katao sa US na yumao sa coronavirus–na tanging nilalaman ng front page ng New York Times para sa araw na ito–ang isang Pilipina.