magdalo-gary-alejano

Pagtatraydor at pagbebenta ng West PH Sea

Habang tumatagal ay mas nakikita nating walang balak ang kasalukuyang administrasyon na makinig sa panawagang idepensa ang ating teritoryo sa WPS. Bagkus, ang nakikita natin ngayon ay ang pagbebenta ng ating mga teritoryo sa China.