so-connected

‘So Connected’ tagumpay

Kakaiba ang So Connected dahil umikot talaga ang buong pelikula sa paggamit ng social media at kung paano nitong naapektuhan ang emosyon ng tao, lalo na sa isyu ng pag-ibig.