Aura PH bagong anyo

Ibang brand at kulay na ang isusuot ng Aura PH sa MPL Season 8, sapagkat makikilala na sila bilang Echo Esports.