Manila Water extended ang due date ng 30 araw

Iuurong ng Manila Water Company ng mga Ayala at ni Ricky Razon ang due date ng bill ng customer nito ng 30 araw bilang tugon sa lockdown na ipinatutupad sa buong Luzon para maawat ang pagkalat ng COVID19.